Összehasonlító fül

Vásárlásod most többet érhet, mint gondolnád! Januári nyereményjátékunk keretén belül ugyanis, a játék időtartama alatt leadott érvényes, legalább bruttó 20 000 Ft értékű megrendelők között egy DJI Osmo mobile-t sorsolunk ki!


ESC
search

Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!

Vásárolj nálunk legalább 20 000 Ft értékben, és nyerj egy DJI Osmo Mobile-t!

Vásárlásod most többet érhet, mint gondolnád!   Januári nyereményjátékunk keretén belül ugyanis, a játék időtartama alatt (2018. január 20. és 2018. február 14. között) leadott érvényes, legalább bruttó 20 000 Ft értékű megrendelők között február 15-én egy DJI Osmo mobile-t sorsolunk ki!  


Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MULTICOPTER 2000 KFT. (8000 SZÉKESFEHÉRVÁR KŐRÖSMEZEI ÚT 12.) által üzemeltetett, jelen oldalon elérhető Vásárolj nálunk, és nyerj! elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Multicopter 2000 Kft., a dronexpert.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Dronexpert).

 

A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes és jogi személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
-    a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Dronexpert nem értesíti a Játékost.

 

2. A Játék leírása

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék ideje alatt a www.dronexpert.hu weboldalon érvényes vásárlást bonyolítottak le (továbbiakban: Résztvevők)
A Résztvevők között a játék időtartamának lejártával a Nyertest sorsolás útján választjuk ki.


3. A Játék időtartama

A Játék 2018. JANUÁR 20. és 2018. FEBRUÁR 14. között zajlik.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után beérkezett vásárlások nem vesznek részt a sorsolásban.  


4. Nyeremény

A Játék nyereménye: 1 db DJI Osmo Mobile.


 
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
 


A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


5. Sorsolás

A sorsolás 2018. FEBRUÁR 15-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Dronexpert 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

 

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a vásárláskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Dronexpert-tel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Dronexpert-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

A nyereménytárgyakat a Dronexpert kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

 

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Dronexpert a nyereményt egy alkalommal postázza, és nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Dronexpert-et.

 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Dronexpert-et előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Dronexpert részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Dronexpert a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a vásárlásokhoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

9. Egyéb

A Dronexpert fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon elhelyezett kapcsolati adatok egyikén!

 

Kelt: Budapest, 2018. január  15.

címkék:
 
 
 
Dróntechnológia 2020: a legelterjedtebb felhasználási szokások 2020. február 24.

A dróntechnológia múltja és jelene, jövője

Pilóta nélküli repülő járművek, légi robotok, drónok – bármilyen névvel is illetjük ezeket a készülékeket, kétségtelen, hogy az elmúlt évek során elképesztő ütemben nőtt a népszerűségük. Habár sokáig csak a mozikban vagy katonai bázisokon találkozhattunk velük (az utóbbi persze csak néhányakra igaz), a drónok mára nem csak a fogyasztói piacot hódították meg, hanem számos ipari szektort is forradalmasítottak, ami kevés technológiára igaz.

A drónreptetés alapjai kezdőknek 2020. február 17.

A drónreptetés alapjai kezdőknek

A drónok szó szerint egy teljesen új szintre emelik a felfedezés élményét. Ezek a repülő szerkezetek soha nem látott magaslatokból és szögekből kínálnak rálátást közvetlen környezetedre, és olyan helyekre is, amiket máshogy meg sem közelíthetnél. Azonban annak ellenére, hogy sok drón szinte már a dobozból kicsomagolva készen áll a repülésre, rólad, mint újdonsült pilótáról ez még nem mondható el. Egyet se félj, ugyanis az alábbi útmutató pont neked szól! Íme minden, amit kezdő pilótaként tudnod kell a drónokról!  

DJI Mavic drónok: DJI Mavic Mini, DJI Mavic PRO, DJI Mavic 2 2020. február 17.

Melyik DJI Mavic drón való neked?

Pályafutása során a DJI számos Mavic drónt dobott a piacra, és aki így 2020 elején végigpillant a termékcsalád tagjain, az láthatja, hogy a különböző modellek árai jócskán eltérnek egymástól. Szóval mi a különbség a DJI Mavic széria drónjai között? Miért választana valaki egy drágább modellt egy megfizethetőbb helyett vagy éppen fordítva? Mire kell odafigyelni, ha az ember DJI Mavic drónt szeretne vásárolni magának? A következő összehasonlításban minden kérdésre választ adunk, a cikk végén...

Drónokat vetnek be a települések fertőtlenítésére Kínában 2020. február 12.

Drónokat vetnek be a települések fertőtlenítésére Kínában

A Kínát és a környező országokat rettegésben tartó koronavírusról már az egész világ hallhatott. A betegségnek már számos halálos áldozata van, de szerencsére az emberi zsenialitás gyakran ilyen szükséghelyzetekben mutatkozik meg igazán.


Tovább a többi hírhez